x

D'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter general, Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, amb domicili al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, 08002 Barcelona, l'informa que les dades de caràcter personal que se'ns comuniquin en el formulari de registre d'aquesta pàgina o de l'aplicació informàtica seran objecte de tractament i s'inclouran en un fitxer responsabilitat de l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer. Aquest fitxer i el seu tractament automatitzat tenen com a finalitat mantenir informats els usuaris i usuàries de les nostres notícies i novetats o atendre les seves consultes i peticions a través dels formularis i correus electrònics que posem a la seva disposició a tal efecte tant a la nostra pàgina web com a les aplicacions informàtiques, així com desenvolupar accions i campanyes de promoció de la llengua catalana, i oferir, mitjançant l'enviament de correus electrònics o la realització de trucades, els serveis que puguin ser del seu interès i la possibilitat de ser soci de ple dret de l'Associació.

D'acord amb el que estableix l'article 15 de la LOPD en relació amb els articles 23 a 26 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en qualsevol moment, dirigint-se per escrit a l'Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer, al carrer de Sant Honorat, núm. 7, principal 1a, tel. 93 321 18 03, correu electrònic info@plataforma-llengua.cat.

Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen en aquest formulari d'inscripció obligatòria, es possible que Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer no pugui atendre la seva sol·licitud.

Li preguem que comuniqui a Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer totes les modificacions de les seves dades de caràcter personal a fi de tenir les dades degudament actualitzades i sense errors en els nostres fitxers. Igualment, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i reals.

Associació Plataforma per la Llengua, Col·lectiu l'Esbarzer es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Menors de 18 anys. Si vostè és menor de 14 anys, necessita el consentiment de la seva mare, pare o tutor legal per poder enregistrar les dades que seran objecte de tractament.

Si vostè és major de 14 anys, podrà consentir-ho per si mateix/a, però l'advertim que no ha de publicar o comunicar-nos dades, informació o fotografies dels seus amics i/o entorn social. Li facilitem un enllaç de l'Agència Catalana del Consum on s'estableix una guia sobre aquest assumpte. Aquest enllaç, però, por ser modificat per la mateixa Agència.

https://consum.gencat.cat/temes_de_consum/proteccio_de_dades/index.html

El responsable del fitxer ha adoptat totes les mesures de seguretat exigibles legalment dins de les seves instal·lacions, sistemes i fitxers d'acord amb el que estableix el reglament de la LOPD, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Així mateix, el responsable del fitxer garanteix la confidencialitat de les dades personals tot i que informa que comunicarà les dades a les autoritats públiques competents sempre que sigui requerit segons les disposicions legals.

El propietari de les dades personals és responsable, en tot moment, de l'exactitud, vigència autenticitat i pertinència de les dades proporcionades.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL?

La presència del valencià en el món del futbol és molt escassa. Els clubs de futbol valencians no respecten la llengua i fan les comunicacions en altres idiomes sense tenir en compte el valencià.

Per exemple, l’ús del valencià a les xarxes socials dels principals clubs de futbol és pràcticament inexistent i quan es dona és poc freqüent. De la mateixa manera, no totes les pàgines web dels equips compten amb la versió en valencià.

La situació a les pàgines web és especialment greu, perquè són el principal vincle entre l’afició i els clubs.

A més, alguns dels equips no envien les notes de premsa en valencià, tot i que bona part dels diaris i de les emissores de ràdio treballen en la nostra llengua.

El periodista Miquel Àngel Picornell explica la situació en detall en aquest article, on també demana el suport a aquesta campanya per aconseguir més presència del valencià al futbol. Ens hi ajudes?

SIGNA EL MANIFEST
i reivindiquem el valencià al futbol

QUÈ REIVINDIQUEM?

Reivindiquem la presència del valencià al futbol i demanem a les directives dels clubs valencians una major implicació en l’ús de la nostra llengua pròpia, reclamant-los que complisquen aquestes tres mesures:

1

Aplicar l’ús del valencià en les denominacions dels camps de futbol, com a signe d’identitat i vincle entre afició i equip.

2

Oferir les comunicacions del club en les mateixes condicions que la resta de llengües a través dels canals habituals (pàgina web, xarxes socials, ràdio i televisions pròpies del club).

3

Treballar per la millora de l’atenció en valencià als aficionats.

AJUDA’NS A FER PRESSIÓ!

SIGNA EL MANIFEST I FES UN GOL PEL VALENCIÀ!

Has escollit:

Introdueix tots els camps obligatoris

Introdueix una direcció de correu vàlida

Has d’acceptar la política de privacitat.

Ho sentim, ja existeix un usuari amb aquest email

Signatura registrada correctament! Moltes gràcies!

MANIFEST

Des de la Plataforma per la Llengua reivindiquem la presència amb normalitat del valencià al món del futbol. Demanem a les directives dels clubs valencians una major implicació en l’ús de la nostra llengua pròpia.

El valencià sempre ha sigut un vincle fonamental entre l’afició i els equips: l’esport no pot mantenir-se alié a la realitat social del nostre poble. El futbol és una activitat esportiva amb gran impacte econòmic, cultural i social en el conjunt de la nostra àrea geogràfica. És un fenomen que forma part de l’anomenada cultura de masses, de caràcter transversal i que compta amb un nombre important de seguidors i seguidores que el viuen amb passió.

Els equips de futbol formen part de la identitat i també de la projecció exterior del poble valencià, per això han de ser un exemple per al conjunt de la població autòctona. Perquè conformen un sector emblemàtic amb un ressò social que supera les fronteres administratives, dins i fora del món de l’esport.

Per tot això, demanem a les directives dels clubs valencians de futbol:

  1. Una major implicació en l’ús normal del valencià. El valencià ha d’estar present en el món de l’esport en les mateixes condicions que la resta de llengües, com poden ser el castellà i l’anglés. Això inclou la comunicació del club amb l’afició, en l’àmbit oral i escrit, i en les plataformes digitals.
  2. Així mateix, considerem que els clubs de futbol s’han de comprometre a treballar per a garantir els drets dels aficionats. L’esport, com a valor humà que representa l’esforç i el treball en equip, ha de fer visible la voluntat de la societat valenciana de viure plenament en valencià.

No et quedes fora de joc!

Fes un gol pel valencià!

* Aquests camps són obligatoris
He llegit i accepte la política de privacitat
No desitjo rebre comunicacions informatives i promocionals per via electrònica o telefònica sobre activitats i/o serveis de PLATAFORMA PER LA LLENGUA